گیفت کارت گوگل پلی

لطفا توجه داشته باشید که به دلیل تحریم ایران توسط شرکت گوگل، هنگام استفاده از گیفت کارت های گوگل پلی هیچ ردی از ایران در حساب جیمیل خود نداشته باشید. همچنین دقت نمایید که سرویس گزارش مکان (Location) و GPS خود را غیر فعال نموده و دستگاه خود را در حالت (AirPlane Mode) قرار داده و به اپراتور های تلفن همراه ایران متصل نباشید.
گوگل پلی 10 دلاری آمریکا

گوگل پلی 10 دلاری آمریکا


گوگل پلی 15 دلاری آمریکا

گوگل پلی 15 دلاری آمریکا


گوگل پلی 25 دلاری آمریکا

گوگل پلی 25 دلاری آمریکا


گوگل پلی 50 دلاری آمریکا

گوگل پلی 50 دلاری آمریکا